Fotbollssektion bildas

Tisdagens årsmöte innebar inga större förändringar för sportklubben. I styrelsen blev det omval på samtliga positioner där uppdragstiden löpt ut.

Följande valdes om på ett år:

  • Ordförande: Annika Kaspersson
  • Vice kassör: Katarina Riddargård
  • Suppleant: Daniel Höög
  • Suppleant: Stefan Persson
  • Ledamot: Kajsa Forslund

Övriga styrelsemedlemmar har ett år kvar på sina uppdrag.

Den största nyheten från årsmötet är bildandet av en fotbollssektion. Där ingår Bo-Göran Kaspersson (ordförande), Kjell Berg, Anders Elg och Hasse Eriksson.