Gilla Älgå på Facebook

alga-på-fejan

favoritlag

Sedan tidigare har Älgå SK en egen grupp på Facebook där 91 personer blivit medlemmar. Nu är dock tanken att gruppen ska bytas ut till förmån för ”sidan” Älgå SK. Anledningen är att många säkerligen blivit medlemmar i gruppen och sedan aldrig återvänt till den. Genom att i stället gilla Älgås sida så kommer inlägg att dyka upp direkt på era nyhetssidor, vilket gör det hela mer levande, interaktivt och förhoppningsvis gemenskapshöjande.

Så vad väntar du på? Gilla Älgå SK!