Jessica och Thomas nya styrelsemedlemmar

Förra onsdagen var det årsmöte på Älgvallen och där konstaterades det att 2011 har varit ett bra år för Älgå SK. För herrlagen var fotbollssäsongen riktigt bra och trots en mindre bra skidvinter har deltagarantalet på skidträningarna varit högt.
Ekonomin har varit välskött och det ser bra ut, även om 2011 varit ett kostsamt år av olika anledningar.
I styrelsen har Kjell Berg, efter 50 år, tackat för sig och klubben tackar Kjell för alla år. Även Liselott Olofsson tackar för sig efter två år som vice kassör. Hon kommer dock vara kvar under ett år och assistera Jessica Adolfsson som tar över rollen som kassör. Katarina Riddargård byter därmed roll från att vara kassör till att bli vice kassör.
Som ordförande i ytterligare ett år valdes Annika Kaspersson och Stefan Ledin valdes som sekreterare i två år till. Mikael Nilsson fortsätter som ungdomsansvarig i ett år.
Herrlagets Thomas Larsson valdes in på två år som ledamot tillsammans med Tony Nilsson.