Styrelsen utökas

I måndags höll klubben ett på grund av rådande omständigheter uppskjutet årsmöte. På ett tidsenligt korrekt sätt ägde detta rum utomhus på klubbhusets veranda, oktoberkvällens temperatur till trots. Vad som ändå värmde var att den senaste tidens ökade engagemang i klubben speglades i viljan att ställa upp i styrelsearbetet. Hela fyra nya ledamöter valdes in! I övrigt var det omval på Annika Kaspersson som ordförande medan sittande kassör och sekreterare har ett år kvar på sina uppdrag.

Älgå sportklubbs styrelse 2020–2021:

 • Ordförande: Annika Kaspersson
 • Kassör: Katarina Ledin
 • Sekreterare: Stefan Ledin
 • Ledamöter:
  • Anna Ericson Öberg
  • Tobias Gyllström
  • Jeanette Edvardsen
  • Markus Rhöse
 • Suppleanter:
  • Jan-Inge Remnér
  • Tomas Andersson