Tillökning i styrelsen och ny energi

Under gårdagens årsmöte konstaterades det att 2016 inte gått till historien sett till positiva tongångar. Klubben saknade ett herrlag i fotboll och skidsektionen har inte bedrivit någon tvättäkta skidträning.

Men med ett blankt blad framför oss är en nytändning i antågande. Klubben kommer att på nytt vara representerade i seniorfotbollens seriepyramid. Samtidigt kommer det att satsas ännu hårdare på ungdomsfotbollen.

Skidsektionens verksamhet fortsatte under tituleringen ”höstträning”, vilket innebar flertalet typer av träningsformer där cykling var ett exempel. Detta nya upplägg var en uppfriskande nytändning.
Även tabata har bedrivits ett par gånger i veckan under höst och vinter.

Styrelsen utökas med två nya namn: Camilla Johansson och Teres Johansson. Dessa båda går in som suppleanter.
I övrigt är mycket sig likt. Annika Kaspersson valdes om som ordförande på ett år. Jessica Adolfsson är kassör i två nya år till och Katarina Riddargård vice kassör i ett år. Stefan Ledin valdes som sekreterare i två år. Som ledamot valdes Kajsa Forslund om på ett år.