Älgåprofilen juli: Kjell Berg

Hans engagemang i Älgå Sportklubb har sträckt sig över sju decennier. Erfarenheterna är många och meritlistan är både lång och svåröverträffad. Han är en ikon inom klubben som knappast behöver en presentation. Juli månads Älgåprofil är Kjell Berg. Läs mer »