Medlemsavgifter

Aktiv medlem över 18 år: 300 kronor

Aktiv medlem under 18 år: 100 kronor

Hel familj: 400 kronor

Stödmedlem: 100 kronor

Vasaloppsåkare: 200 kronor

Betalning görs till BG-nummer 5844-6469 eller swishnummer 123 454 88 14. Ange personnummer i meddelandefältet.