Regler

  • Du får under inga omständigheter lämna ut koden.
  • All träning sker på egen risk och under eget ansvar.
  • Respektera att gymmet kan vara bokat och vänta utanför på din tur i så fall.
  • Det ska vara släckt och låst när du lämnar gymmet.

Trivselregler

  • Använd gärna inomhusskor.
  • Städa efter dig.
  • Torka av utrustningen med ytdesinfektionsmedel.