Årsmötet 2019

På onsdagskvällen höll klubben årsmöte på Älgvallen. Det konstaterades att verksamhetsåret 2018 inte varit det allra enklaste. Trots samarbete med Hillringsberg på seniorsidan lyckades man inte ställa upp med ett gemensamt herrlag i seriespel. Barnfotboll och fotbollslek för olika åldrar har i viss mån bedrivits, men tyvärr är det lite för tunt med barn i vissa årskullar.
Glädjande är att vi fortsatt har vårt flicklag under ledning av Kajsa Forslund, Tomas Andersson och Madelene Remnér.

När det gäller styrelsen skedde förändringar på vissa poster. Annika Kaspersson valdes om som ordförande på ett år. Stefan Ledin fortsätter som sekreterare i två år. Jessica Adolfsson klev av rollen som kassör och istället valdes Katarina Ledin in på den posten i två år. Jessica fortsätter dock som ledamot och ersätter därmed Kajsa Forslund.
Tomas Andersson och Jan-Inge Remnér valdes om som styrelsesuppleanter under ett år.