90 år

Älgå SK 90 år

I år har 90 år gått sedan Älgå Sportklubb bildades 1932. Detta ska uppmärksammas och firas på flera sätt under 2022, bland annat genom Älgådagen den 2 juli.

Exempelvis inleddes året med lanseringen av Älgåklassikern, vår egna version av den svenska klassikern.
Den 6 januari provade vi på E-sport då ett Älgålag deltog i Svenska eCupen – TV-spelsversionen av Svenska Cupen i fotboll.

Varje månad under jubileumsåret kommer en person uppmärksammas som genom sitt engagemang betytt mycket för klubben. Detta kallar vi Älgåprofilen.

Fler aktiviteter och arrangemang är planerade, men tyvärr har vi fortfarande en pandemi att förhålla oss till. Därför behöver vi återkomma under året kring vilka arrangemang som är genomförbara och vilka som behöver vänta.

Klubbens verksamhet kommer primärt att stå på två ben under jubileumsåret: barn- och ungdomsaktiviteter samt sjumannafotboll. Det förstnämnda genom Sportleken och den nystartade Sportleken+.
Sjumannalaget går mot sin andra och förhoppningsvis första kompletta säsong, men även det beror på pandemiutvecklingen.
En spännande satsning är den på ett sjumannalag för damer som vi sonderar förutsättningarna för under våren. Ett annat projekt klubben jobbar med är byggandet av ett utegym på Älgvallen.

Bli gärna medlem i Älgå SK för att stötta klubbens fortsatta arbete och verksamhet under ytterligare många år framöver!