Älgåprofilen

Varje månad under vårt jubileumsåret kommer vi uppmärksamma en person som genom sitt engagemang och insatser betytt mycket för Älgå Sportklubb. En sann Älgåprofil helt enkelt.

Januari: Mikael Nilsson

Mikael Nilsson


Februari: Lennart Eliasson

Lennart Eliasson


Mars: Per Andersson

Per Andersson


April: Sune Esbjörnsson

Sune Esbjörnsson


Maj: Ronny Magnusson

Ronny Magnusson


Juni: Stig Danielsson

Stig Danielsson


Juli: Kjell Berg


Augusti: Tomas Karlsson

Tomas Karlsson